Úvod » Psychoterapeuti

Psychoterapeuti

seznam psychoterapeutů v ČAPZT:

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

vzdělání:
obecná psychologie, doktorské, FF UK, Praha
klinická psychologie, magisterské, FF UK, Praha
čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřená na tělo, ČAPZT
výcvik v Telefonické krizové intervenci, Rafae
základní kurz Transakční analýzy, ČATA
pracovní zkušenosti:
Soukromá psychologická ordinace, České Budějovice
Vedení odborných a zážitkových seminářů práce s tělem
Odborný asistent, Katedra pedagogiky a psychologie, PF JCU, České Budějovice
Terapeut, lektor, O.s. Baobab, Praha
Výzkumný pracovník, O.s. Rytmus, Praha
Dobrovolník, Psychiatrická klinika Agatharied, Německo
Dobrovolník, Camphill Community, Wales
členství v asociacích:
ČAPZT
ČMPS (Českomoravská psychologická společnost)
nabízené služby:
individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, psychologické poradenství, krizová intervence v náročné životní situaci, individuální hodiny práce s tělem, pracuji také v anglickém jazyce
místo působení:
České Budějovice
kontakt:
777 562 267, filip.abramcuk@bodyterapie.cz
www:
www.bodyterapie.cz

Mgr. Alice Borská

vzdělání:
FF UK Praha - klinická psychologie
ČAPZT - čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
Institut V. Satirové - čtyřletý akreditovaný výcvik v transformační systemické terapii zaměřený na rodinnou terapii MOVISA (model V. Satirové)
jeden rok výcviku v Taneční a pohybové terapii
arteterapeutické sebezkušenostní semináře pod vedením K. Ženaté..
pracovní zkušenosti:
Soukromá praxe
- individuální psychoterapie a psychologické poradenství
- vedení bioenergetických cvičebních skupin
- vedení sebezkušenostních seminářů a terapeutických skupin založených na práci s tělem (bodypsychoterapie a tanečně-pohybová terapie)
Kolpingův dům - Azylový dům pro matky s dětmi - psychoterapeutka pro dospělé
Azylový dům pro děti - vychovatelka
Taneční pedagožka - 15letá praxe
členství v asociacích:
ČAPZT
nabízené služby:
individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, psychologické poradenství, krizová intervence v náročné životní situaci, individuální hodiny bioenergetických cvičení a práce s tělem
místo působení:
Karlova 18, Praha 1
kontakt:
732 452 362, alice.borska@seznam.cz
www:
www.bodyterapie.cz

PhDr. Vít Čelikovský

vzdělání:
pětileté VŠ studium klinické psychologie, rigorózní zkouška, FF UK, Praha
čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřená na tělo, ČAPZT
tříletý Supervizní výcvik v gestalt modalitě, IVGT
pracovní zkušenosti:
soukromá psychologická praxe, současnost
klinický psycholog: Městská poliklinika Praha, 6let
VŠ vyučující: Klinika rehabilitačního lékařství 1.Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra Didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální Fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 2004
supervizor: LATA, o.s.; o.s. MOSTY; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s.; Greendoors, o.s.; Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Klub beztíže; Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o.; Sdružení Linka Bezpečí
lektor vzdělávání středního zdravotnického personálu: Studentský zdravotní ústav, Ines s r.o., agentura Ing. J. Neumann
lektor rekvalifikačních kurzů: Vzdělávací společností EDOST s r.o.; Step by step ČR, o.s.; MAVO s.r.o.
členství v asociacích:
ČAPZT – místopředseda
nabízené služby:
individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, psychologické poradenství, krizová intervence v náročné životní situaci
místo působení:
Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice. Cca 150m od metra Dejvická.
kontakt:
777 17 16 12, celikovsky@gmail.com
www:
www.celikovsky.info

Mgr. Jana Hronková

vzdělání:
FF UK – klinická psychologie
PedF UK – speciální pedagogikaCelostní muzikoterapie (T. Procházka) – třísemestrální výcvik
Integrovaná psychoterapie zaměřená na tělo – ucelený čtyřletý výcvik ČAPZT
Prohlubující kurzy zaměřené na krizovou intervenci, práci s tělem a kreativní terapie
Sebezkušenostní kurzy zaměřené na vědomý pohyb a tanec v 5rytmech
pracovní zkušenosti:
Fokus Praha, o.s. – psychoterapeutka v Denním stacionáři pro lidi s psychickým onemocněním
ÚVN Praha – psychiatrické oddělení – muzikoterapeutka
Triangl – poradna pro rodinu – psycholožka
o.s.Greendoors – psychosociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním
Portus Praha – muzikoterapeutka a asistentka
členství v asociacích:
ČAPZT
nabízené služby:
Individuální psychoterapie a psychologické poradenství, bioenergetická cvičení. Pracuji též v AJ. Cena 600,- za 50 min.
místo působení:
Haštalská 27, Praha 1 - centrum Cedrus 4.p. (zvonek Bodyterapie)
kontakt:
728 400 257, hronkova.jana@gmail.com
www:
www.bodyterapie.cz

Mgr. Tereza Koryntová

vzdělání:
FF UK - klinická psychologie
ČAPZT - čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
Český institut Biosyntézy - výcvik v Somatickém koučování
Výcvik v motivačních rozhovorech
PedF UK - třísemestrální studium speciální pedagogiky
5 rytmů - sebezkušenostní kurzy práce s tělem v tanci
Somatic Experiencing SE - výcvik v léčbě traumatu podle P. Levina
pracovní zkušenosti:
Praha - soukromá psychologická praxe
Centrum Komplexní Péče Dobřichovice - vedení seminářů, bioenergetické cvičební skupiny, individuální psychoterapie a psychologické poradenství
Dětský domov Lety – psycholog, terapeut
DÚ Dobřichovice - 7 let praxe v ústavní péči, skupinové programy, vychovatelství, 2 roky psycholog (diagnostika, terapie)
SPMP Modrý klíč – asistent fyzioterapeuta
členství v asociacích:
ČAPZT - asistent, organizátor
Somatic-experiencing.cz - asistent výcviku
nabízené služby:
individuální psychoterapie pro dospělé, psychologické poradenství, koučování, bioenergetické cvičební skupiny a semináře. V ČJ, AJ.
místo působení:
Opatovická 8, Praha 1
Centrum komplexní péče Dobřichovice
kontakt:
732743818, tereza.koryntova@bodyterapie.cz
www:
www.bodyterapie.cz
www.somatic-experiencing.cz

MUDr. Jan Lorenc

vzdělání:
Psychiatr, dětský psychiatr, psychoterapeut
1996 - atestace z psychiatrie I. st.
1999 - nástavbová atestace z dětské psychiatrie
2009 - funkční specializace v psychoterapii
1984 - 1989 - psychoanalytická sebezkušenost
1995 - 2000 - výcvik v rodinné terapii
2000 - 2005 - výcvik v somatické psychoterapii - Biosyntéze
2007 - doposud výcvik v Pesso Boyden System Psychomotor
pracovní zkušenosti:
1991 - 1993 - psychosomatická klinika, SRN
1994 - 1999 - Dětské psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole
1998 - 1999 - Oddělení komplexní léčby drogových závislostí, FNM
2000 - 2001 - Krizové centrum Riaps, Praha 3
2001 – 2003 - Krizového oddělení DPS Nad Ondřejovem, Praha 4
2003 – 2009 - Krizový tým Fokus Praha
2003 – doposud - soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulance pro děti a dospělé
členství v asociacích:
Člen European Association of Bodypsychotherapy, člen České psychoterapeutické společnosti JEP
nabízené služby:
Psychiatrická a psychoterapeutická péče
místo působení:
Evropská 86, Praha 6
kontakt:
lorenc@dpc.cz
www:
www.dpc.cz

Mgr. Jiří Macháček

vzdělání:
FF UK klinická psychologie
Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
pracovní zkušenosti:
Psychosomatická klinika - psycholog, psychoterapeut
o.s. Baobab – příjmový pracovník
členství v asociacích:
ČAPZT
nabízené služby:
individuální psychoterapie, Bioenergetická cvičení ve skupině
místo působení:
Psychosomatická klinika, Praha 6
kontakt:
jiri.machacek@bodyterapie.cz
www:
www.psychologpraha.estranky.cz, www.bodyterapie.cz

Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková

vzdělání:
FF UK – jednooborová psychologie
FF UK – jednooborová sociologie
ČAPZT - Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
2005 - 2006 - výcvik v koučování, Radvan Bahbouh
Qed Group – Výcvik v psychologickém koučování
Masér ve zdravotnictví
pracovní zkušenosti:
Soukromá psychologická praxe – body-psychoterapeut, kouč, profesní poradce (Praha a Řevnice)
Centrum komplexní péče Dobřichovice – psychoterapeut, kouč, lektor individuálních i skupinových bioenergetických cvičení a dalších seminářů (zaměření na psychosomatické pacienty)
Informačně poradenské a sociální centrum UK – profesní poradce (Diagnostika osobnostních a kariérních předpokladů)
Assessment Systems – konzultant v oblasti lidských zdrojů (psychodiagnostika, výběr a rozvoj zaměstnanců)
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – výzkumný pracovních v oblasti pracovních podmínek
členství v asociacích:
ČAPZT
nabízené služby:
Individuální psychoterapie zaměřená na tělo (pro dospělé), bioenergetická cvičení (individuální i skupinová), psychologické koučování, profesní poradenství s využitím psychodiagnostiky (Hoganovy osobnostní testy), přednášky a semináře
místo působení:
Praxe Praha 2: Centrum Setkání, Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320
Praxe Řevnice: Ve Škabrdli 470
Centrum komplexní péče Dobřichovice
kontakt:
775 922 171, lenka.dok@centrum.cz
www: