Úvod » Psychoterapeuti » Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková

Psychoterapeuti

seznam psychoterapeutů v ČAPZT:

Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková

vzdělání:
FF UK – jednooborová psychologie
FF UK – jednooborová sociologie
ČAPZT - Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo
2005 - 2006 - výcvik v koučování, Radvan Bahbouh
Qed Group – Výcvik v psychologickém koučování
Masér ve zdravotnictví
pracovní zkušenosti:
Soukromá psychologická praxe – body-psychoterapeut, kouč, profesní poradce (Praha a Řevnice)
Centrum komplexní péče Dobřichovice – psychoterapeut, kouč, lektor individuálních i skupinových bioenergetických cvičení a dalších seminářů (zaměření na psychosomatické pacienty)
Informačně poradenské a sociální centrum UK – profesní poradce (Diagnostika osobnostních a kariérních předpokladů)
Assessment Systems – konzultant v oblasti lidských zdrojů (psychodiagnostika, výběr a rozvoj zaměstnanců)
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – výzkumný pracovních v oblasti pracovních podmínek
členství v asociacích:
ČAPZT
nabízené služby:
Individuální psychoterapie zaměřená na tělo (pro dospělé), bioenergetická cvičení (individuální i skupinová), psychologické koučování, profesní poradenství s využitím psychodiagnostiky (Hoganovy osobnostní testy), přednášky a semináře
místo působení:
Praxe Praha 2: Centrum Setkání, Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320
Praxe Řevnice: Ve Škabrdli 470
Centrum komplexní péče Dobřichovice
kontakt:
775 922 171, lenka.dok@centrum.cz
www: