Úvod » Psychoterapeuti » MUDr. Jan Lorenc

Psychoterapeuti

seznam psychoterapeutů v ČAPZT:

MUDr. Jan Lorenc

vzdělání:
Psychiatr, dětský psychiatr, psychoterapeut
1996 - atestace z psychiatrie I. st.
1999 - nástavbová atestace z dětské psychiatrie
2009 - funkční specializace v psychoterapii
1984 - 1989 - psychoanalytická sebezkušenost
1995 - 2000 - výcvik v rodinné terapii
2000 - 2005 - výcvik v somatické psychoterapii - Biosyntéze
2007 - doposud výcvik v Pesso Boyden System Psychomotor
pracovní zkušenosti:
1991 - 1993 - psychosomatická klinika, SRN
1994 - 1999 - Dětské psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole
1998 - 1999 - Oddělení komplexní léčby drogových závislostí, FNM
2000 - 2001 - Krizové centrum Riaps, Praha 3
2001 – 2003 - Krizového oddělení DPS Nad Ondřejovem, Praha 4
2003 – 2009 - Krizový tým Fokus Praha
2003 – doposud - soukromá psychiatrická a psychoterapeutická ambulance pro děti a dospělé
členství v asociacích:
Člen European Association of Bodypsychotherapy, člen České psychoterapeutické společnosti JEP
nabízené služby:
Psychiatrická a psychoterapeutická péče
místo působení:
Evropská 86, Praha 6
kontakt:
lorenc@dpc.cz
www:
www.dpc.cz