Úvod » Psychoterapeuti » PhDr. Vít Čelikovský

Psychoterapeuti

seznam psychoterapeutů v ČAPZT:

PhDr. Vít Čelikovský

vzdělání:
pětileté VŠ studium klinické psychologie, rigorózní zkouška, FF UK, Praha
čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IGT čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřená na tělo, ČAPZT
tříletý Supervizní výcvik v gestalt modalitě, IVGT
pracovní zkušenosti:
soukromá psychologická praxe, současnost
klinický psycholog: Městská poliklinika Praha, 6let
VŠ vyučující: Klinika rehabilitačního lékařství 1.Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra Didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální Fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 2004
supervizor: LATA, o.s.; o.s. MOSTY; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, o. s.; Greendoors, o.s.; Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Klub beztíže; Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o.; Sdružení Linka Bezpečí
lektor vzdělávání středního zdravotnického personálu: Studentský zdravotní ústav, Ines s r.o., agentura Ing. J. Neumann
lektor rekvalifikačních kurzů: Vzdělávací společností EDOST s r.o.; Step by step ČR, o.s.; MAVO s.r.o.
členství v asociacích:
ČAPZT – místopředseda
nabízené služby:
individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, psychologické poradenství, krizová intervence v náročné životní situaci
místo působení:
Buzulucká 548/4, Praha 6 Dejvice. Cca 150m od metra Dejvická.
kontakt:
777 17 16 12, celikovsky@gmail.com
www:
www.celikovsky.info