Úvod » Výcvik » Profily trenérů

Profily trenérů

Richard Hoffmann (Mnichov, Německo)

Je žákem Erva Polstera, Alexandra Lowena, Davida Boadelly, Alberta Pessa a E. Rossiho; Pracuje ve své terapeutické praxi v Mnichově, SRN, je docentem a trenérem psychoterapie zaměřené na tělo v Evropě a Jižní Americe. Do roku 2005 byl 12 let mezinárodním výcvikovým trenérem biosyntézy, je regionálním trenérem v bionergetické analýze v Mnichově a Sao Paulu. Autor knihy Bionergetická cvičení, Portál, 2004.

Liane Zink (Sao Paulo, Brazílie)

Je žačkou Alexandra Lowena a Davida Boadelly, je mezinárodní trenérkou v bionergetické analýze a v biosyntéze. Žije a pracuje v Sao Paulu, je zkušenou výcvikovou trenérkou v psychoterapii zaměřené na tělo.

Marianne Ingenhousz (Amsterdam, Nizozemí)

Bionergetická terapeutka a členka Mezinárodního Institutu pro bionergetickou analýzu, supervizorka v bionergetické analýze. Ve své praxi je ovlivněna i tibetským duchovně-léčebným systémem Kum Nye. Kromě své terapeutické praxe je zkušenou výcvikovou terapeutkou v psychoterapii zaměřené na tělo.