Úvod » Výcvik » Obsah výcviku

Obsah výcviku

Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo

Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo je psychoterapeutická metoda, která je založena na poznatcích analytické psychodynamické teorie a neurobiologie. Tělesné a psychické fenomény jsou na základě neurovědeckých poznatků chápány jako neoddělitelné formy projevů jednoho organismu. Lidské tělo se svou tělesnou životní historií je půdou a nástrojem v procesu uvědomování, v objevování a rozvíjení vnitřních zdrojů. Tímto způsobem je možné v psychoterapii zaměřené na tělo ovlivnit i nervové struktury.

Postoj, konstituce, dýchání, výraz, vnitřní tělesné podněty a pohyby podněty jsou rozpoznávány ve svém výrazovém obsahu a užívány jako „královská cesta“ k nevědomým obsahům. Dech a hlasový výraz jsou nedělitelnou součástí emocionálního, smyslového, fantazijního a kognitivního procesu, který může zkušenost obohacovat, nebo také omezovat.

Uvolnění dlouhodobě zafixovaných svalových napětí a dechových omezení vede ke změně emocionálního a psychického prožívání. Mohou být vytvořeny, upevněny a posíleny nové možnosti jednání a emocionálních, kognitivních a pohybových zdrojů. Zapojení těla v psychoterape­utickém vztahu umožňuje intenzivní prožitek zakotvení ve „zde a nyní“ a u časných poruch dovoluje dosytit nenasycené potřeby a dotvářet psychické struktury způsobem, který není možný pouze verbálním kontaktem.

Výcvik zprostředkovává teoretické, metodické a osobní základy pro praxi v „Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo“ v individuální a skupinové formě s pacienty s neurotickými, psychosomatickými a narcistickými poruchami. Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo je svébytnou psychoterapeutickou metodou. Může se však propojovat s jinými psychoterapeu­tickými metodami nebo je může doplňovat.

Struktura výcviku

Výcvik je rozložen do 4 – 5 let. Každý rok se koná 5 workshopů, vedených lektory mezinárodního týmu. Komunikační řečí je angličtina.
Výcvik dále obsahuje:

  • pravidelnou samostatnou práci v malých skupinkách účastníků (tzv. peer skupiny) v období mezi workshopy,
  • sebezkušenost v individuální psychoterapii,
  • účast na skupinových cvičeních,
  • vedení cvičebních skupin s klienty,
  • vlastní samostudium,
  • supervizi vlastní práce před skupinou.

Výcvik splňuje podmínky Evropské asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (European Association for Body-Psychotherapy).
Výcvik je v řízení o akreditaci Českou psychoaterape­utickou společností JEP.